Medlemmar i/avtal med
I Våra kurser ingår alltid praktiska övningar
Asbest 4 dagars utbildning Fullt utbildad Enl. AFS (2006:1 §36 ) Asbest 2 dagars utbildning Särskild utbilding med anpassad längd Enl. AFS (2006:1 §36 och §41 ) Asbest 1 dagars utbildning Kompletterande utbilding krävs vart 5 år Enl. AFS (2006:1 §36 ) Asbest informationskurs ca 4 tim PCB 1-2 dagars utbilding När kurs är avslutad och fakturan betald skickas ett diplom samt anmälan till BYN ( gäller asbestutbildningar) som trycker upp ett certifikat kort på utbildningen som kommer inom 14 dagar!
Byggnadsindustrins Yrkesnämnd
Vi erbjuder kurser i följande utbud
Just nu har vi en kompletterande kurs den 9/3-20 som det finns platser kvar att boka
Vi erbjuder kurser i följande utbud Just nu har vi en kompletterande kurs den 9/3-20 som det finns platser kvar att boka Asbest 4 dagars utbildning Fullt utbildad Enl. AFS (2006:1§36) Asbest 2 dagars utbildning särskild utbildning med anpassad längd Enl. AFS (2006:1§ 36 och §41) Asbest 1 dagars utbilding Kompletterande krävs vart 5 år Enl AFS (2006:1 § 36) Asbestinformationskurs ca 4 tim PCB 1-2 Dagars utbildning När kurs avslutats och fakturan betald så skickas diplom samt anmälan till BYN ( Gäller asbestutbilningar) BYN = Byggnadsindustrins Yrkesnämd som tillverkar certifikat som kommer inom 14 dagar!

Våra kurser

I våra kurser ingår alltid praktiska övningar