Info

Här kommer lite information

Asbest

Asbest är ett samlingsnamn på en rad i naturen förekommande fibrösa kristallina silikatmineral med olika kemisk sammansättning och olika egenskaper.Den dominerande asbestsorten är krysolit (99% av all asbest) Den bryts huvudsaken i Ryssland Kina och Kazaikstan. De övriga asbestsorterna är amosit,antofyllit,tremolit och krokidolit. I Sverige bryts ingen asbest. Vanligt förekommande ställen där asbest kan finnas är: Brandskydd Asbestväv,asbestpapp,sprutasbest,m.m som ytbeklädnad Rörisolering, elutrustning, värmepannor,skorstensanslutningar, kakelugnar beklädnad Golvmattor mattor profiler fogmassor (kitt) kakel sätt och fogbruk skruvfäste i ex betong och beklädnadkakelsättning tätning , underskit till plastmattor, fyllmedel, ventilationssystem , elisolering

PCB

Pcb är finns ofta i mjukfogar vid fönster/fasad som gjordes under 1956- 1973 Samt isolerglas 1956-1983
Medlemmar/AvHängavtal
Medlemmar i/Hängavtal med

Info

Här kommer lite information

Asbest

Asbest är ett samlingsnamn på en rad i naturen förekommande fibrösa kristallina silikatmineral med olika kemisk sammansättning och olika egenskaper.Den dominerande asbestsorten är krysolit (99% av all asbest) Den bryts huvudsaken i Ryssland Kina och Kazaikstan. De övriga asbestsorterna är amosit,antofyllit,tremolit och krokidolit. I Sverige bryts ingen asbest. Vanligt förekommande ställen där asbest kan finnas är: Brandskydd Asbestväv,asbestpapp,sprutasbest,m.m som ytbeklädnad Rörisolering, elutrustning, värmepannor,skorstensanslutningar, kakelugnar beklädnad Golvmattor mattor profiler fogmassor (kitt) kakel sätt och fogbruk skruvfäste i ex betong och beklädnadkakelsättning tätning , underskit till plastmattor, fyllmedel, ventilationssystem , elisolering

PCB

Pcb är finns ofta i mjukfogar vid fönster/fasad som gjordes under 1956-1973 Samt isolerglas 1956-1983

Info

Här kommer lite information

Asbest

Asbest är ett samlingsnamn på en rad i naturen förekommande fibrösa kristallina silikatmineral med olika kemisk sammansättning och olika egenskaper.Den dominerande asbestsorten är krysolit (99% av all asbest) Den bryts huvudsaken i Ryssland Kina och Kazaikstan. De övriga asbestsorterna är amosit,antofyllit,tremolit och krokidolit. I Sverige bryts ingen asbest. Vanligt förekommande ställen där asbest kan finnas är: Brandskydd Asbestväv,asbestpapp,spr utasbest,m.m som ytbeklädnad Rörisolering, elutrustning, värmepannor,skorstensa nslutningar, kakelugnar beklädnad Golvmattor mattor profiler fogmassor (kitt) kakel sätt och fogbruk skruvfäste i ex betong och beklädnadkakelsättning tätning , underskit till plastmattor, fyllmedel, ventilationssystem , elisolering

PCB

Pcb är finns ofta i mjukfogar vid fönster/fasad som gjordes under 1956-1973 Samt isolerglas 1956- 1983